BIZKIDS Ondernemend leren

Bizkids 2.0 is een ondernemerschapproject. In opdracht van Dynamic Activities maken Hazel Educatief Advies en HEIN!een doorgaande leerlijnen met daarbij behorend educatief materiaal

In Bizkids 2.0 staan ondernemersvaardigheden, aangevuld met kennis en houdingsaspecten centraal. Bizkids 2.0 geeft daarmee een hele concrete invulling aan de uitgangspunten van ondernemend leren. Het ligt dan ook voor de hand om Bizkids 2.0 op te nemen in een leerlijn voor ondernemend leren. Het belangrijkste uitgangspunt bij ondernemend leren is dat er wordt uitgegaan van een ondernemende en onderzoekende houding van het kind. Ondernemend leren is dus niet exclusief gekoppeld aan ondernemerschap. Ondernemend leren is te herkennen aan een vijftal elementen:

1. Kinderen kunnen eigen initiatief tonen;

2. Kinderen gaan verantwoordelijkheden aan en komen ze na;

3. Kinderen geven en krijgen feedback met betrekking tot hun ervaringen;

4. Kinderen werken in groepsverband toe naar een concreet eindproduct;

5. Kinderen maken een verbinding met de werkelijkheid (functioneel leren).

In de door ons ontwikkelde leerlijn zijn deze vijf elementen van ondernemend leren opgenomen. De vijf elementen zijn uitgewerkt in concrete leerdoelen.

Omdat Bizkids 2.0 een ondernemerschapproject is, hebben wij in de leerlijn ook leerdoelen opgenomen die inzoomen op ondernemend leren in combinatie met ondernemerschap. Voorbeelden hiervan zijn consumenteneducatie en financiële educatie. Hiermee denken wij de kern en kracht van Bizkids 2.0 te hebben gewaarborgd. Uiteraard kan Bizkids 2.0 (net zoals de andere voorbeeld projecten binnen de leerlijn ondernemend leren) ook worden gekoppeld aan leerdoelen voor basisvaardigheden binnen vakken als taal, rekenen en wereldoriëntatie.

No Comments Yet.

Leave a comment