GO!

GO! is een game met als doel om in kaart te brengen hoe de school opbrengstgericht werken vorm heeft gegeven. Daarnaast creëert de game een gezamenlijke verantwoordelijkheid als het gaat om opbrengstgericht werken.

Op scholen die opbrengstgericht werken heeft iedere professional zijn eigen taken. Met behulp van GO! kunnen scholen de taken expliciteren en vastleggen. Het is een game voor het hele team.

De game biedt tevens handreikingen om de afspraken over hoe u als school van deze ideeën en adviezen concrete plannen kunt maken en vastleggen, en hoe u deze plannen kunt implementeren in de praktijk.

GO! is ook een geschikt evaluatie-instrument. Zo kunnen scholen met de game jaarlijks nagaan of alle taken die horen bij opbrengstgericht werken daadwerkelijk worden gedaan, wie welke taken uitvoert en of alles naar wens gaat of dat er aanpassingen nodig zijn. Omdat GO! alle stappen van opbrengstgericht werken bevat, is het voor een school overzichtelijk wat wel en wat minder goed geregeld is.

Iedere professional heeft zijn eigen taken en verantwoordelijkheden. Om te monitoren hoe je deze taken en verantwoordelijkheden ervaart en hoe je er mee om wil gaan biedt het format van Keep on GO-ing een goede leidraad. Het helpt elk individu stil te staan bij wat doe ik, waarom doe ik het, hoe doe ik het, wat wil/moet ik anders doen en wie of wat heb ik daarvoor nodig.

Daarnaast bieden wij een format voor het geven en leren geven van feedback door middel van een creatieve methode. Dit helpt de professionals onderling elkaar op de juiste manier feedback te geven en ook te ontvangen. Op deze manier kun je beter bouwen aan het uiteindelijke resultaat.

Comments are closed.